Градът

Археологически находки свидетелстват за живот тук още от VI-то хилядолетие преди новата ера. През античността на територията на днешната община Попово е част от римската провинция Долна Мизия. През тази епхоа тук възникват нови селища, строят се пътища и крепости. Районът се оформя като център за производсто на строителна керамика, а старото тракийско селище прераства в укрепен център с градски облик, чиито разцвет е през III – IV век.

Запазените стотици паметници на тракийското и римското изкуство от района на Попово го очертават като важно средище на провинцията Долна Мизия, разположено на пътя между големите римски градове – Никополис ад Иструм (до с.Никюп, Великотърновско) и Марцианополис (до гр. Девня) и в близост до Абритус (край дн. гр. Разград)

Когато през 680 година е създадена нова държава – България земите около Попово остават в непосредствена близост до средновековните български столици Плиска, Преслав и Търново както и до големия средновековен град Червен. В скален манастир на 20 км. от града (с. Крепча) е открит най-стария надпис на кирилица.

Според едно предание днешният град Попово е основан от свещеник, откъдето идва и името му. Досега известните документи сочат възникването на днешното селище да е станало през XIV век. През 1883 г. то е обявено за град.

В края на 19-то и началото на 20-то столетие, на фона на общия стопански просперитет на страната Попово започва бързо развитие на търговията, занаятите и индустрията. Наред с многото търговски фирми, най-големите от които за износ на зърно, заработват керамични, маслодобивни, цигарена, бояджийска, кожарска и други фабрики, технически работилници, банки, застрахователни агенции... Започва ежегодното организиране на прочутия Поповски Русалски панаур.

След Втората световна война градът напълно променя облика си – и в архитектурно, и в стопанско, и в културно отношение.

В града има богат исторически музей, художествена галерия, три храма, красив парк. В околностите му се намират археологически комплекс, язовири за спортен риболов, стопанство за ловен туризъм, чудесни местности за отдих.